Awaria balkonu

0
07 February 2017 kategorie:

Użycie pojęcia awarii w kontekście balkonu, będącego elementem konstrukcyjnym budynku świadczy o poważnym stanie mogącym wpływać bezpośrednio na zdrowie i życie użytkowników jak również osób przebywających w pobliżu. Dotyczy to zarówno obrażeń mechanicznych (spadające z wysokości fragmenty) jak również wpływu zawilgoconych przegród pionowych i poziomych na jakość powietrza wewnątrz budynku.

awaria balkonu zdj1

Doprowadzenie posadzki do stanu opisanego powyżej świadczyć może o poważnych błędach przy wykonywaniu warstw posadzkowych, o bardzo szybkiej degradacji użytych materiałów (np. których termin przydatności minął prze wbudowaniem bądź o obniżonych właściwościach) lub o wieloletnich zaniedbaniach użytkownika.

Istotne jest aby balkon traktować równie poważnie jak pozostałe elementy budynku takie jak poszycie dachu, wykończenie ścian budynku itp. Przeglądy balkonu muszą być wykonywanie regularnie, najlepiej dwukrotnie w ciągu roku (przed i po okresie zimowym).

Sposób naprawy balkonu różni się w zależności od stopnia jego uszkodzenia. Dobierając odpowiednią technologię naprawy nie należy ograniczać się tylko do usunięcia wykończeniowych warstw posadzkowych a następnie odtworzenia posadzki ceramicznej ale należy zaprojektować kompleksową naprawę obejmującą:
- naprawę konstrukcji balkonu - zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia, reprofilacja ubytków betonowych,
- wykonanie zabezpieczenia przeciwwodnego balkonu
- montaż odpowiedniego okapnika - zabezpieczony antykorozyjnie sztywny profil okapowy
- warstwy wykończeniowe posadzki - rozkład dylatacji, właściwy dobór materiałów

Przed rozpoczęciem prac remontowych mających na celu usunięcie awarii balkonu i skuteczne jego zabezpieczenie na lata należy sprawdzić ile będzie kosztował remont balkonu tak aby wszystkie prace mogły zostać zrealizowane ściśle z przyjętą technologią naprawy.

 

 

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz