Hydroizolacja balkonu krok po kroku

0
25 April 2017 kategorie:

Prawidłowo wykonana izolacja balkonu to jeden z najważniejszych elementów prawidłowo wykonanego balkonu. Nawet gdy nastąpi przeciek wody pod posadzkę, prawidłowo wykonana izolacja spowoduje, że nie dojdzie do zalania niżej usytuowanych warstw balkonowych, nie dojdzie do zalania sąsiadujących z balkonem pomieszczeń, nie będzie konieczności wykonania kosztownego remontu balkonu czy remontu zalanego mieszkania.

Najbardziej popularna posadzka na balkonach układana jest z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej z izolacją przeciw wodną z zaprawy uszczelniającej. W praktyce oznacza to, że w przeciwieństwie do stosowanej wcześniej izolacji z pap bitumicznych, można bezpośrednio na warstwie izolacji układać posadzkę z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej. Zastosowanie tej technologii pozwala przyśpieszyć prace bez konieczności wykonania warstwy dociskowej na papie, z zaprawy cementowej. Ponadto zastosowanie technologii z użyciem zaprawy uszczelniającej jako warstwy hydroizolacji, ogranicza do minimum przerwy technologiczne.

Właściwe wykonanie warstwy hydroizolacji z zaprawy uszczelniającej wymaga spełnienia kilku istotnych warunków.

Pierwszy to właściwy podkład cementowy. Podkład cementowy powinien być sztywny, o ciągłej powierzchni bez spękań i zanieczyszczeń na powierzchni, tak aby gwarantowana przyczepność nakładanej zaprawy uszczelniającej nie była niższa od 0,5 MPa.

Praktycznie każdy podkład powinien mieć dylatacje. Jest to ważny element z uwagi na oddziaływanie naprężeń termicznych i naprężeń konstrukcyjnych. Nie ma jednoznacznych wytycznych co do kształtowania dylatacji. O właściwym rozplanowaniu decyduje doświadczenie i wiedza osoby kierującej robotami. Oczywiście bardzo istotna jest powierzchnia balkonu jak i jego kształt. Bardzo ogólnie można powiedzieć że pola utworzone przez szczeliny dylatacyjne nie powinny być większe niż 4 m2. Szczeliny dylatacyjne wykonujemy poprzez nacięcie podkładu cementowego na głębokość jednej trzeciej grubości. Następnie na wysokości szczeliny dylatacyjnej układamy symetrycznie na zaprawie uszczelniającej, taśmę uszczelniającą. Taśmę uszczelniającą układamy w taki sposób aby nad szczeliną dylatacyjną pozostawić lekki zapas taśmy.

Kolejną czynnością jest osadzenie okapnika - profilu okapowego. Profil okapowy powinien być na tyle sztywny aby można go było równo osadzić na zaprawie uszczelniającej. Tylko takie osadzenie gwarantuje skuteczne odprowadzenie wody z posadzki balkonu, bez tworzenia się zastoisk wzdłuż krawędzi płytek posadzkowych. Niemniej ważne jest aby profile okapowe, okapniki posiadały pewną i gwarantowaną powłokę antykorozyjną, najlepiej z certyfikatem jakości w postaci Krajowej Aprobaty Technicznej lub Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Istotne jest aby wzdłuż wszystkich połączeń podkładu cementowego ze ścianami budynku ułożyć taśmę uszczelniającą na zaprawie uszczelniającej. Na długości progu drzwi balkonowych dobrze jest zastosować taśmę uszczelniającą z paskiem butylu, który posłuży nam na przyklejenie taśmy do progu drzwi, zaś przeciwległy pas zostanie wklejony na zaprawie uszczelniającej.

Na tak przygotowane podłoże możemy układać pierwszą warstwę zaprawy uszczelniającej. W zależności od producenta zaprawy, pierwszą warstwę układamy pacą stalową lub wykonujemy poprzez wcieranie szczotką murarską. Drugą warstwę układamy po czasie podanym przez producenta, tak aby całkowita grubość izolacji z zaprawy uszczelniającej nie była niższa niż 2,5 mm.

Po związaniu zaprawy uszczelniającej można układać płytki posadzkowe na zaprawie klejowej.

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz