Hydroizolacja tarasu

0
02 August 2017 kategorie:

Tarasy z racji swej budowy są bardzo trudnym do wykonania elementem budynku. Zwykle taras jest przegrodą zewnętrzną budynku gdzie różnica temperatur pomiędzy przestrzeniami rozdzielonymi przez taras może przekraczać 50 °C. Powoduje to powstawanie silnego oddziaływania zjawisk związanych z przepływem wilgoci oraz naprężeń termicznych. Silne oddziaływanie tych zjawisk powoduje że już po krótkim czasie dochodzi do awarii tarasów objawiających się pęknięciami i odpadaniem posadzki, rozmrożeniem warstw tarasowych, zniszczeniem i przeciekami izolacji tarasu a dalej zalaniem pomieszczeń pod tarasem.

Z tych powodów wybór izolacji powinien pójść w kierunku materiałów elastycznych jak papa asfaltowa, membrana EPDM lub membrana PVC. W konsekwencji posadzka powinna być wykonana w technologii redukującej oddziaływanie wilgoci i naprężeń termicznych. Bardzo dobrym wyborem będzie zastosowanie technologii opartej na posadzce podniesionej – wentylowanej.

Standardowo warstwę spadkową wykonujemy na płycie stropu, z minimalnym spadkiem 1,5%. Następnie układamy warstwę paroizolacji, którą może stanowić papa asfaltowa. Na tak przygotowanym podkładzie układamy warstwę izolacji termicznej wykonanej z materiału o odpowiedniej sztywności, np. styropianu o wytrzymałości na ściskanie > 200 kPa.

Na warstwie izolacji termicznej układamy folię PE. Następnie wykonujemy podkład cementowy o minimalnej grubości 5 cm. Po związaniu podkładu cementowego wykonujemy nacięcia na głębokość 1/3 grubości podkładu celem rozładowania naprężeń. Nacięcia powinny być rozmieszczone tak aby tworzone przez nie pola nie były większe od 9 m2. Nacięcia wypełniamy masą trwale plastyczną np. bitumiczną lub poliuretanową.

Następną czynnością jest osadzenie profili okapowych. Profile okapowe powinny mieć sztywną budowę celem równego i właściwego osadzenia. Metal z którego jest profil okapowy powinien posiadać właściwą powłokę lakierniczą, zapewniającą odporność antykorozyjną. Ponadto powinien być zbudowany tak aby skutecznie odprowadzać wodę z warstwy izolacji. Najlepiej jak będą to profile okapowe systemowe wykonane z aluminium pokrytego powłoką proszkową z gwarancją i certyfikatem jakości w postaci Krajowej lub Europejskiej Aprobaty Technicznej.

Profile układamy na elastycznej masie bitumicznej lub poliuretanowej a następnie mocujemy mechanicznie do podłoża za pośrednictwem odpowiednich kotew.

Po osadzeniu profili możemy przystąpić do układania warstwy izolacji przeciw wodnej czyli warstwy hydroizolacyjnej. Izolacja może być wykonana z papy asfaltowej podkładowej lub membrany EPDM czy PVC. Papę asfaltową układamy na podkładzie cementowym, z zakładami wg zaleceń producenta ( zwykle 10 cm) a następnie zgrzewamy z użyciem palnika gazowego. Papę łączymy z profilem okapowym zgrzewając jak przy zakładkach. Membrany EPDM lub PVC łączymy zgrzewając z użyciem gorącego powietrza. Łączenie membran z profilem okapowym wykonujemy przy użyciu odpowiedniego do użytej membrany, kleju.

Na warstwie izolacji możemy układać posadzkę z płyt kamiennych, betonowych lub ceramicznych grubowarstwowych za pośrednictwem podkładek tarasowych.

Taras wykonany w tej technologii nie będzie wrażliwy na zmieniające się temperatury jak na oddziaływanie wilgoci, pozwalając na długie i bezusterkowe użytkowanie.

 

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz