Korozja okapników balkonów i tarasów na zewnątrz posadzki ceramicznej w układzie z izolacją wykonaną z zaprawy uszczelniającej

0
26 April 2016 kategorie:

Zjawisko korozji okapników w kontakcie z materiałami cementowymi zostało zgłębione w opracowaniu M. Zubielewicz oraz M. Gawrona miesięczniku “Ochrona przed korozją”). Najbardziej popularną posadzką na tarasach i balkonach jest posadzka ceramiczna układana na zaprawie klejowej w układzie z izolacją z zaprawy uszczelniającej. W ostatnich latach występuje problem korozji tradycyjnie stosowanych okapników z tzw. stalowych blach powlekanych. Należy zwrócić uwagę że korozja blachy stalowej z której wykonany jest okapnik nie dotyczy tylko części obróbki znajdującej się pod płytką, gdzie mamy do czynienia z silnie oddziałującym środowiskiem alkalicznym. Coraz częściej można zauważyć ogniska korozji na powierzchni okapnika znajdującego się w części poza posadzką. Można założyć, że w części okapowej oddziaływanie jest podobne jak na dachach gdzie typowo stosuje się ten rodzaj blachy. Dlaczego okapniki wykonane ze stalowej blachy powlekanej tak często i szybko korodują? Czy to zjawisko świadczy o niskiej odporności okapników wykonanych ze stalowych blach powlekanych na korozyjne oddziaływanie warunków atmosferycznych? Czy może występuje oddziaływanie innych czynników, które wywołują zjawisko korozji na zewnątrz posadzek?

Okapnik balkonowy wykonany z blachy o grubości 0,5-0,7 mm jest elementem dość wiotkim. Jeżeli weźmiemy pod uwagę powszechnie stosowany sposób montażu okapników zauważymy, że montując go mechanicznie do podłoża odwzorowujemy jego kształt. Każda nierówność podłoża, do której dopasuje się okapnik będzie zmieniać jego profil powodując gorsze odwodnienie posadzki. W wielu przypadkach brak odpowiedniego spadku tworzy na krawędzi posadzki zastoiska wody. Stojąca na okapniku woda wnika w strukturę zaprawy klejowej powodując jej ponadnormatywne zawilgocenie. Zachodzące pod wpływem wilgoci w zaprawie klejowej procesy chemiczne powodują uwalnianie związków wapna, które osadzają się na powierzchni okapnika w postaci białego nalotu.

 

 

 

 

 

Obecność białych nalotów na okapniku to nie tylko względy estetyczne ale również czynnik przyspieszający rozwój ognisk korozji na powierzchni okapnika. Wniosek nasuwa się następujący: odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne okapnika przed środowiskiem alkalicznym nie powinno ograniczać się tylko do strefy znajdującej się pod płytką ale również powinno chronić elementy znajdujące się na zewnątrz posadzki. Dodatkowo powłoki, którymi pokryte są okapniki powinny być odporne na oddziaływanie UV, gdyż są narażone na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Przy wyborze profili okapowych na balkon czy taras należy brać pod uwagę fakt czy zostały wykonane z materiału pozwalającego osiągnąć odpowiednią do właściwego osadzenia sztywność oraz czy posiada właściwą powłokę lakierniczą zapewniającą odporność na korozję w części podposadzkowej gdzie jest zamocowany oraz w części okapowej. Istotne jest aby cechy te były gwarantowane stosownym dokumentem. Najlepiej aby był to dokument opracowany przez notyfikowaną jednostkę do tego typu zadań, jak Instytut Techniki Budowlanej w postaci Aprobaty Technicznej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to aby system był kompletny, zapewniający szczelne połączenie profili. Należy zwrócić uwagę na technologię montażu, która powinna być prosta i możliwie szybka, gdyż ten rodzaj prac wykonywany jest zwykle w trudnych warunkach pracy.

Obecnie na rynku dostępne są okapniki różnych producentów. Natomiast Renoplast jako jedyna firma dostarcza swoim Klientom kompletne systemy profili okapowych do wszystkich rodzajów posadzek. Jakość profili firmy RENOPLAST potwierdzony jest wydaną prze Instytut Techniki Budowlanej, Europejską Aprobatą Techniczną i prawem do posługiwania się znakiem CE.

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz