Profesjonalna naprawa balkonu

0
12 June 2017 kategorie:

Typowy balkon posiada małą powierzchnię oraz posadzkę wykonaną z płytek ceramicznych układanych na mineralnej zaprawie klejowej. Pomimo tego że z pozoru prosty do wykonania i niewielkich wymiarów element budynku w rzeczywistości już po krótkim okresie użytkowania widoczna jest jego szybka destrukcja. Popękane płytki posadzkowe, popękane spoiny płytek, odspojone płytki posadzkowe, rozmrożona zaprawa, skorodowane okapniki, przeciekająca izolacja to często spotykany obraz balkonu.

 

Niestety nie można odkładać w czasie naprawy balkonu gdyż wiąże się to bezpośrednio z bezpieczeństwem użytkowania budynku. Zawilgocone ściany i stropy nie tylko tracą opór cieplny, przyczyniając się do zwiększonego zużycia energii cieplnej ale długie oddziaływanie wilgoci może powodować tworzenie się pleśni i grzybów na ich powierzchni, zagrażając zdrowiu i życiu użytkownikom pomieszczeń. Ponadto długotrwałe oddziaływanie wilgoci na konstrukcję balkonu może w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty stateczności konstrukcji i katastrofy budowlanej.

Uwzględniając małą powierzchnię i niewielki zakres prac najlepiej usunąć wszystkie warstwy posadzkowe. Pozostawienie którejś z warstw wiąże się z ryzykiem pozostawienia zalegającej wody, co może spowodować że zamknięta nowymi warstwami posadzkowymi woda, w warunkach wysokich lub niskich temperatur spowoduje zniszczenie wykonanej nowej posadzki.Zależnie czy balkon jest nieocieplany czy ocieplony prace budowlane wykonujemy zgodnie poniższymi rysunkami.

W przypadku balkonu nieocieplonego poszczególne warstwy układamy zgodnie z poniższym rysunkiem.

1. Płytki ceramiczne

2. Zaprawa klejowa

3. Zaprawa uszczelniająca

4. Taśma wzmacniająca

5. Profil okapowy K301

6. Podkład cementowy (zbrojony)

7. Konstrukcja płyty balkonu

 

W przypadku balkonu ocieplonego poszczególne warstwy układamy zgodnie z poniższym rysunkiem.

1. Płytki ceramiczne

2. Zaprawa klejowa

3. Zaprawa uszczelniająca

4. Taśma wzmacniająca

5. Profil okapowy K30

6. Otwór odprowadzający wilgoć

7. Elastyczna masa uszczelniająca

8. Sznur dylatacyjny (Ø6mm)

9. Podkład cementowy (zbrojony)

10. Folia PE

11. Termoizolacja (wytrz. na ściskanie >300kPa)

12. Paroizolacja

13. Warstwa spadkowa

14. Termoizolacja z tynkiem

15. Konstrukcja płyty balkonu

Wykonując prace należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

- wszystkie zakupione materiały powinny być dopuszczone do stosowania na zewnątrz budynku, i tak np. zaprawa klejowa klasy C2S1 lub C2S2

- stosować profile okapowe z gwarantowaną powłoką odporną na korozję, najlepiej z certyfikatem jakości ( znak B lub CE)

- dobierać płytki posadzkowe o możliwie małych wymiarach (max 30 x 30 cm), i niskiej nasiąkliwości nie przekraczającej 3%

- spoiny pomiędzy płytkami o minimalnej szerokości 5 mm

- wykonać dylatacje posadzki, tworzące pola nie większe niż 4 m2 (spoiny wypełnione uszczelnieniem elastycznym)

- spoinowanie płytek posadzkowych wykonywać po całkowitym związaniu zaprawy

 

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz