Taras bez kleju - posadzka bezklejowa na tarasie

0
20 April 2018 kategorie:

TARAS BEZ KLEJU – POSADZKA BEZ KLEJOWA NA TARASIE

Tarasy, szczególnie o większych powierzchniach nie powinny być wykonywane w układzie tzw. warstw zespolonych. Należą do nich technologie, w których posadzkę ceramiczną czy kamienną układamy na zaprawie klejowej. Tworzące się naprężenia termiczne będące następstwem oddziaływania zmiennych temperatur powodują powstawanie pęknięć posadzki i warstw podposadzkowych, łącznie z warstwą izolacji, doprowadzając w konsekwencji do przecieków wewnątrz oraz destrukcji całej płyty balkonowej. Przeciekający taras prowadzi do zalania mieszkań z nim sąsiadujących, zawilgocenia izolacji termicznych, a w skrajnych przypadkach do awarii całej konstrukcji.

Najlepsze w takich przypadkach są technologie pozwalające na wykonanie posadzek bez użycia sztywnych połączeń pomiędzy warstwami. Należą do nich posadzki podniesione – wentylowane. Mogą to być posadzki z płyt kamiennych, betonowych lub ceramicznych układanych na podkładkach z tworzywa sztucznego lub posadzki z desek drewnianych lub kompozytowych.

Zarówno w przypadku posadzek z płytek czy desek, praca jest podobna. Woda opadowa wpływa pomiędzy szczeliny elementów z której wykonana jest posadzka, dalej spływa na warstwę izolacji, a następnie dzięki odpowiednio uformowanemu spadkowi do okapu i na zewnątrz. Taki układ warstw posadzkowych pozwala zredukować szkodliwe oddziaływanie wilgoci i naprężeń niemal do zera. Wykonując posadzkę bez klejową, do której zalicza się posadzka wentylowana – podniesiona należy zwrócić uwagę na parę istotnych elementów.

W przypadku posadzki z płyt kamiennych, betonowych lub ceramicznych istotne jest:

- podparcie płyt podkładkami tarasowymi powinno być wykonane w tylu miejscach aby zapewnić nośność na wymaganym poziomie

- podkładki powinny mieć odpowiednią wytrzymałość oraz powierzchnię podparcia tak aby nie występowało zagrożenie przebicia izolacji, na której są ułożone

- podkładki powinny posiadać możliwość stabilnej korekty nierówności podłoża lub samych płytek

- okap powinien posiadać wykończenie w postaci profilu okapowego gwarantującego dobre odwodnienie tarasu

- budowa profilu powinna zapewniać stabilne oparcie dla płyt posadzkowych

- profil powinien być zabezpieczony antykorozyjnie do poziomu oddziaływania środowiska w jakim jest zamontowany

- profil powinien zapewniać pełną szczelność w miejscu łączenia z hydroizolacją

 

W przypadku posadzek z desek drewnianych lub kompozytowych istotne jest:

- zastosowane deski drewniane powinny być wykonane z właściwego drewna (np. sosna, modrzew, dąb lub tzw. drewno egzotyczne z wysoką zawartością olei)

- deski powinny być zabezpieczone w sposób właściwy do miejsca zastosowania (powłoki lakiernicze, impregnaty - jeżeli zaistnieje taka potrzeba)

- zastosowane deski kompozytowe z tworzywa o możliwie małym skurczu termicznym i możliwie wysokiej odporności na zabrudzenia

Obie technologie wymagają takich rozwiązań aby było możliwe okresowe czyszczenie przestrzeni pod posadzką. W tych technologiach wpływająca pod posadzkę woda wprowadza różne zanieczyszczenia, które nie usuwane prowadzą w skrajnych przypadkach do blokowania spływu wody, a tym samym do destrukcji i w końcu awarii tarasu. Dlatego posadzki z płyt na podstawkach tarasowych są lepszym rozwiązaniem, gdyż płytki możemy łatwo podnieść w każdym miejscu, co przy mocowanych mechanicznie deskach jest niemożliwe.

Udostępnij wpis

Profil okapowy W30
posadzka podniesiona na tarasie
uszczelnienie krawędzi tarasu
-->

Zostaw komentarz