Trwały balkon

0
10 April 2017 kategorie:

Panuje stereotyp jakoby wykonanie trwałego balkonu z płytek ceramicznych jest niemożliwe. W Polsce typowym balkonem jest balkon z posadzką z płytek ceramicznych układanych na mineralnej zaprawie klejowej. Poprzednia technologia wykonania zakładała posadzkę układaną na podkładzie cementowym pod którym była warstwa izolacji przeciw wodnej wykonanej z dwóch warstw papy asfaltowej, jak na poniższym przekroju:

Warstwy (od góry):

1. Płytki

2. Mineralna zaprawa klejowa

3. Podkład cementowy

4. Papa bitumiczna (2 warstwy)

Od kilku lat posadzka ceramiczna układana jest bezpośrednio na warstwie izolacji przeciw wodnej wykonanej z zaprawy uszczelniającej, jak na poniższym przekroju:

Warstwy (od góry):

1. Płytki

2. Zaprawa klejowa

3. Zaprawa uszczelniająca

Obecna technologia wykonania balkonu posiadająca wiele zalet, takich jak:

- prostota wykonania

- dostępność materiałów do jej wykonania

- do minimum przerw technologicznych

- zmniejszenie grubości warstw podposadzkowych

- stosunkowo niska cena

 

Aby w tej technologi wykonać balkon, który będzie nam służył lata należy wykonać wszystkie prace w sposób właściwy dobierając materiały polecane do stosowania na zewnątrz budynku.

Wśród najistotniejszych warunków wykonania trwałego balkonu można wymienić:

1. Dobór właściwych materiałów, czyli:

- płytki ceramiczne mrozoodporne o nasiąkliwości mniejszej niż 3%

- profile okapowe z powłoką antykorozyjną (certyfikowane CE) np. K100

- zaprawa klejowa min. klasy C2S1 np. Klej elastyczny

- dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca

- spoina właściwa do stosowania na zewnątrz

- taśma uszczelniająca do stosowania na zewnątrz

- uszczelnienie elastyczne do wypełniania szczelin dylatacyjnych

- wykonanie poszczególnych etapów zgodnie kartami technicznymi producenta materiału.

- wykonanie dylatacji podłoża i posadzki, tak aby utworzone szczelinami pola były zbliżone do wymiaru 2 x 2 m.

- wykonywanie prac w temperaturach pomiędzy 5 – 25 °c (temperatura średnio dobowa).

- spoinowanie płytek po całkowitym związaniu zaprawy klejowej spoina o szerokości nie mniejszej niż 5 mm.

 

Jeśli zadbamy o spełnienie wyżej wymienionych warunków i dodatkowo będziemy wykonywali cykliczne przeglądy balkonów, celem wykonania ewentualnych szybkich napraw powstałych usterek, balkon będzie nam służył lata bez konieczności wykonywania ciągłych remontów.

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz