Zabezpieczenie balkonu przed wodą

0
20 March 2017 kategorie:

Zabezpieczenie balkonu przed wodą oznacza szczelny balkon z właściwym odwodnieniem posadzki. Jednak co to oznacza w praktyce? W przypadku klasycznej posadzki z płytek ceramicznych układanych na mineralnej zaprawie klejowej oznacza to, że woda opadowa nie będzie się przedostawała pod płytki zawilgacając warstwy podposadzkowe, powodując tym samym pękanie i odpadanie płytek ceramicznych posadzki, rozmrażanie zaprawy klejowej, a następnie zniszczenie izolacji przeciw wodnej i dalej przeciekanie izolacji balkonu. Z biegiem czasu doprowadzi to do zawilgocenia ścian i stropów przylegających mieszkań, co w konsekwencji może powodować tworzenie się pleśni i grzybów na ścianach i stropach pomieszczeń.


Można zatem założyć że podstawowym warunkiem trwałości balkonu jest zapewnienie szczelności posadzki. Szczelna posadzka to szczelny balkon. Jeśli dojdzie do utraty szczelności posadzki, wtedy usytuowana poniżej warstwa izolacji przeciwwodnej na jaki czas uchroni nas od przecieków do wewnątrz budynku ale pozbawiona warstw ochronnych izolacja szybko ulegnie destrukcji, pozwalając na wnikanie wody do wewnątrz. Dodatkowo zniszczone krawędzie posadzki spowodują, że odwodnienie posadzki nie będzie działało właściwie, padająca woda będzie podciekała pod balkon co spowoduje szybkie niszczenie czoła balkonu (jak na zdjęciach poniżej).

Co zatem zrobić aby zabezpieczyć balkon przed wodą? Przede wszystkim balkon musi być prawidłowo wykonany. A dobrze wykonany balkon to:
- właściwie dobrane materiały z dopuszczeniem do stosowania na zewnątrz
- płytki posadzkowe o możliwie małych rozmiarach (najlepiej o maksymalnym rozmiarze 30 x 30 cm)
- płytki posadzkowe w kolorach jasnych o nasiąkliwości do 3%
- profile okapowe z gwarantowaną odpornością na korozję, posiadające certyfikat jakości „B” lub „CE”
- spoiny między płytkami o minimalnej szerokości 5 mm
- dylatacje posadzki powinny tworzyć pola o maksymalnej powierzchni 4 m2
- szczeliny tworzące dylatowane pola powinny byś elastyczną masą, właściwą do zewnętrznych zastosowań (np. poliuretan)


Bardzo ważnym warunkiem bezawaryjnego użytkowania balkonu, zapewniającego szczelność posadzki, szczelność izolacji, właściwe odwodnienie, są okresowe przeglądy. Wykonywane dwa razy do roku przeglądy stanu technicznemu balkonów to absolutne minimum. Przeglądy są bardzo ważne gdyż ujawniają ewentualne drobne usterki. Wcześnie ujawniona usterka jest bardzo prosta i tania do usunięcia ale pozostawiona spowoduje dalszą destrukcję i konieczność wykonania kosztownej naprawy balkonu. Na przykład, jeśli w trakcie przeglądu zauważymy pęknięcia spoin lub odspojenie uszczelnień elastycznych należy je wymienić. Jest to prosta i mało kosztowna czynność. W trakcie użytkowania zwróćmy uwagę jakie środki chemiczne używamy do mycia posadzki. Pamiętajmy że używanie środków chemicznych o mocno kwaśnym lub mocno zasadowym odczynie spowoduje w pierwszej kolejności zniszczenie struktury spoin a następnie zaprawy klejowej na której układane są płytki.

Przykładowy, prawidłowy układ warstw posadzkowych balkonu z ociepleniem.

1. płytki ceramiczne

2. zaprawa klejowa

3. zaprawa uszczelniająca

4. taśma wzmacniająca

5. profil okapowy k30

6. otwór odprowadzający wilgoć

7. elastyczna masa uszczelniająca

8. sznur dylatacyjny

9. podkład cementowy

10. folia PE

11. termoizolacja

12. paraizolacja

13. warstwa spadkowa

14. termoizolacja z tynkiem

15. konstrukcja płyty balkonu

Przykładowy, prawidłowy układ warstw posadzkowych balkonu bez ocieplenia.

1. płytki ceramiczne

2. zaprawa klejowa

3. zaprawa uszczelniająca

4. taśma wzmacniająca

5. profil okapowy - K100

6. podkład cementowy

7. konstrukcja płyty balkonu

8. łącznik termiczny

 

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz