Zabezpieczenie tarasu przed wodą

0
15 March 2017 kategorie:

Pod pojęciem zabezpieczenia tarasu przed wodą rozumiemy szczelny i nie przeciekający taras oraz trwałą posadzkę z właściwym odwodnieniem. Taka hydroizolacja nie stanowi problemu jeżeli taras został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz jest użytkowany w sposób właściwy.

Przez fachowo wykonany taras niezależnie od zastosowanej technologii rozumiemy:
- odpowiednio dobrane materiały, materiały które są dopuszczone do stosowania na zewnątrz budynku i posiadają stosowne certyfikaty jakości, znak „B” lub „CE”
- w trakcie wykonywania prac należy stosować się do informacji technicznych producenta materiałów zawartych w kartach technicznych
- należy wykonywać pracę w warunkach pogodowych właściwych do stosowanych materiałów
- stosowania przerw technologicznych, jest to szczególnie ważne w technologiach mokrych

Przez właściwe użytkowanie tarasu rozumiemy:

- dokonywanie przeglądów okresowych celem sprawdzenia czy nie powstały drobne usterki mogące z biegiem czasu powodować większe problemy z tarasem
- niedopuszczanie do mocowania elementów mogących uszkodzić posadzkę lub izolację
- używanie środków czyszczących właściwych do użytych materiałów
- użytkowanie tarasu zgodnie z przeznaczeniem

Poniżej przedstawiamy grafikę prawidłowo wykonanych tarasów z odwodnieniem powierzchniowym oraz podposadzkowym. Przed wykonaniem nowego lub remontem starego tarasu warto zapamiętać poniższy układ warstw.

Przykładowy układ warstw posadzkowych na tarasie z posadzką z płytek ceramicznych układanych na mineralnej zaprawie klejowej.

Przykładowy układ warstw posadzkowych na tarasie z posadzką podniesioną - wentylowaną.

 

Udostępnij wpis

Zostaw komentarz