Jak zabezpieczyć balkon i taras przed wilgocią?

Taras to miejsce często użytkowane ze względu na swoją funkcję wypoczynkową i rekreacyjną. Z tego powodu jest narażony na wszelkiego rodzaju zniszczenia i uszkodzenia. Szczególnie niszcząco na taras wpływa wilgoć, mróz i inne czynniki atmosferyczne. Przecieki, zastoje wody i wilgoć na ścianach budynku to najczęstsze z problemów pojawiających się na nieodpowiednio wykończonych tarasach i balkonach. Jedynym sposobem na trwały taras jest zastosowanie dobrej jakości materiałów uszczelniających oraz prawidłowy montaż hydroizolacji. Czym jednak powinniśmy uszczelnić przeciekający taras i jakiej technologii użyć? W tym artykule przekazujemy wszystko, co należy wiedzieć o zabezpieczeniu tarasu przed przeciekaniem.

Przeciekający balkon i inne problemy

Większość awarii, które pojawiają się na tarasach i balkonach jest spowodowana złym wykonaniem hydroizolacji lub całkowitym jej brakiem. Najczęstszą metodą wykończenia tarasu jest posadzka ceramiczna na zaprawie klejowej bez użycia jakiejkolwiek warstwy izolacyjnej. Przez zaniedbanie tak ważnego elementu bardzo szybko dochodzi do powstawania problemów takich jak:

 • Tworzenie przecieków i zastoisk wody
 • Zawilgocenie warstw posadzkowych, skutkujące rozwojem pleśni i grzybów wewnątrz budynku.
 • Pękanie i odpadanie płytek
 • Korozja obróbki blacharskiej

Jedynym właściwym sposobem na przeciwdziałanie tym problemom jest wykonanie tarasu z użyciem dobrej jakości materiałów i nowoczesnych technik montażowych.

Należy podkreślić, że posadzki wykonane przy użyciu tradycyjnych zapraw są nieodporne na niszczące działanie naprężeń termicznych, spowodowanych dużą różnicą między temperaturą na tarasie a temperaturą wewnątrz budynku.  Z tego powodu powinniśmy być szczególnie uważni przy wyborze materiałów, by były one wysokiej jakości i zabezpieczały taras przed uszkodzeniami.

Dobrą alternatywą dla płytek montowanych na zaprawie jest wykonanie posadzki podniesionej wentylowanej. Ten system polega na ułożeniu grubowarstwowych płyt na sucho, na specjalnych podkładkach tarasowych. Pod posadzką należy wtedy wykonać warstwę izolacyjną z membrany PVC szczelnie zgrzanej z podłożem. Przez to, że w tej metodzie nie używa się zaprawy, uszkodzenia płytek związane z naprężeniami termicznymi są całkowicie wyeliminowane. Aby dowiedzieć się więcej o posadzkach wentylowanych, polecamy przeczytanie naszych artykułów na ten temat.

Zabezpieczenie tarasu przed wilgocią – dobór materiałów

Wybór materiałów do wykonania posadzki ceramicznej na tarasie musi być dobrze przemyślany. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o odpowiednie odprowadzanie wody poza konstrukcję tarasu. Jest to kluczowy element wykończenia strefy okapowej, która jest miejscem, od którego rozpoczynają się wszystkie uszkodzenia tarasu. Do tego celu należy wybrać profile okapowe o właściwościach antykorozyjnych. Firma Renoplast oferuje produkty najwyższej jakości, zapewniające pełną szczelność w strefie okapowej. W skład systemu wchodzą profile proste, narożniki, łączniki i odbojniki wykonane z odpowiednio dobranego stopu aluminium, co zapewnia odporność na korozję i pozwala na wieloletnie użytkowanie tarasu bez konieczności remontów. Dzięki temu, że system jest kompletny, połączenia pomiędzy poszczególnymi elementami są szczelne.

Ważnym etapem jest wybór materiału hydroizolacyjnego. Jeśli zdecydujemy się na wykonanie posadzki na zaprawie, powinniśmy najpierw wykonać warstwę izolacyjną z elastycznej zaprawy uszczelniającej, zapewni to szczelność tarasu nawet w skrajnych temperaturach. Dla lepszego uszczelnienia krawędzi tarasu i oraz miejsca styku profilu z podłożem należy użyć taśmy wzmacniającej.

Jeśli chodzi o dobór płytek to powinny one spełniać wymogi takie jak:

 • mrozoodporność
 • antypoślizgowość – R10 lub wyższa
 • nasiąkliwość poniżej 3%
 • odporność na ścieranie – IV lub V klasa ścieralności
 • wymiary maksymalnie 30 cm x 30 cm

Do płytek należy zastosować zaprawę klejącą klasy S1 lub S2.

 • Klej S1 – odkształcalny, ugięcie 2,5-5 mm
 • Klej S2 – o wysokiej odkształcalności, ugięcie powyżej 5 mm

Jak zabezpieczyć taras – krok po kroku

Porządne wykonanie tarasu to wieloetapowe przedsięwzięcie, które może być problematyczne, jeśli nie interesujemy się tą tematyką. Aby zrobić to prawidłowo, należy zastosować się do poniższych kroków.

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem prac remontowych należy usunąć wszystkie warstwy posadzkowe, a następnie wykonać nowy podkład cementowy ze spadkiem 1-2% w kierunku okapu. Jest to istotny element, który ułatwia spływanie wody opadowej oraz zapobiega powstawaniu zastoisk i przecieków na tarasie.

Obróbka krawędzi tarasu

Następny krok to montaż systemu profili okapowych. Zaczynamy od przykręcenia narożników, następnie przechodzimy do odcinków prostych. Pamiętajmy o pozostawieniu dwumilimetrowej przerwy dylatacyjnej pomiędzy profilami oraz pomiędzy profilem a narożnikiem. Następnie wszystkie szczeliny dylatacyjne wypełniamy elastyczną masą uszczelniającą.

Wykonanie hydroizolacji

Kolejnym etapem jest wykonanie warstwy hydroizolacyjnej na całej powierzchni tarasu. Pokrywamy nią również część profilu okapowego, która nie wystaje poza krawędź tarasu. Miejsce styku profilu z podłożem oraz krawędzie przy elewacji uszczelniamy dodatkowo taśmą wzmacniającą.

Układanie płytek

Płytki układamy na zaprawie klejowej. Szerokość spoin powinna wynosić co najmniej 6 mm, do ich wypełnienia należy użyć materiał wypełniający właściwy do zastosowań na tarasach i balkonach.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że wykonanie tarasu według zaleceń producenta pozwoli na jego użytkowość. Metoda posadzki ceramicznej na zaprawie klejowej nie jest całkowicie odporna na niszczące działanie naprężeń termicznych ze względu na sztywne połączenie z podłożem za pomocą zaprawy. Warto dowiedzieć się więcej o innych technologiach, które charakteryzują się większą wytrzymałością na czynniki zewnętrzne, jak np. posadzka wentylowana czy żywiczna. Pamiętajmy jednak, że bez względu na technologię, jaką wybierzemy podstawą jest dobór dobrej jakości materiałów i staranny montaż.

Zostaw Komentarz