POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU STREFAPROFSJONALISTY.EU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników przez serwis  strefaprofesjonalisty.eu . Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych użytkowników  strefaprofesjonalisty.eu. Polityka Prywatności swoim zakresem obejmuje dane przekazywane bezpośrednio przez Użytkownika.

§ 2 DANE OSOBOWE

1. Użytkownicy korzystający z serwisu strefaprofesjonalisty.eu w pewnych przypadkach mogą zostać poproszeni o pozostawienie niektórych swoich danych osobowych. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Sytuacje, w których użytkownik zostanie poproszony o podanie danych oraz dane jakie musi podać w określonej akcji:

a.  Komentowanie postów – Użytkownik musi podać Imię oraz Email.

b.  Kontakt z Administratorem Serwisu – Użytkownik musi podać Imię oraz Email.

2. Dane osobowe podane w Serwisie  strefaprofesjonalisty.eu  przy dodawaniu komentarzy do artykułów, postów itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis  strefaprofesjonalisty.eu nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

3. Oferty konkursowe zamieszczone w postach, artykułach nie są własnością Serwisu  strefaprofesjonalisty.eu . Serwis  strefaprofesjonalisty.eu  nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe użytkowników, które zostaną podane na domenach innych niż  strefaprofesjonalisty.eu .

§ 3 REJESTRACJA W SERWISIE

1.  Rejestracja nie jest możliwa w Serwisie  strefaprofesjonalisty.eu . Serwis  strefaprofesjonalisty.eu  nie posiada możliwości rejestracji kont przez użytkowników.

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA W KOMENTARZACH

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: redakcja@strefaprofesjonalisty.eu.

§ 5 PLIKI “COOKIES”

1. Serwis  strefaprofesjonalisty.eu  używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach serwisu  strefaprofesjonalisty.eu,  stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

1.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu). 

1.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

1.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

2. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu strefaprofesjonalisty.eu, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.

5. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie