Remont tarasu krok po kroku

Trwały i dobrze wykonany taras to ozdoba każdego budynku. Niestety nie jest to częsty widok. Jedynym sposobem na stary i zniszczony taras jest jego remont. Brzmi groźnie. Na szczęście remont tarasu da się zrobić prosto i tanio, a jednocześnie solidnie i tak, aby umożliwić wieloletnie użytkowanie tarasu.

Najczęstsze problemy prowadzące do naprawy tarasu

Najczęstsze problemy, które dotyczą źle wyremontowanych tarasów to:

 • Odpadające i pękające płytki
 • pęknięcia fug/spoin
 • przeciekająca izolacja przeciw wodna
 • tworzenie zastoisk wody opadowej
 • zawilgocenie warstw posadzkowych
 • zalane ściany i strop
 • wilgoć skutkująca rozwojem pleśni i grzybów w budynku
 • korozja obróbki blacharskiej wynikają one z nieodpowiedniego zabezpieczenia tarasu przed działaniem czynników zewnętrznych, tj.:
 • Naprężenia termiczne, wynikające z nagłych zmian temperatury, powstających, kiedy  posadzka jest mocno nagrzana od promieni słonecznych, a następnie schłodzona nagłym deszczem.
 • Naprężenia termiczne, będące wynikiem różnicy między temperaturą wewnętrzną a temperaturą posadzki. Różnice temperatur mogą sięgać do 50°C.
 • Naprężenia konstrukcyjne, wynikające z dużej rozpiętości konstrukcji, na której jest wykonany. Powoduje to, że ugięcia konstrukcji mogące działać destrukcyjnie na warstwy posadzkowe tarasu.

Remont starego tarasu – wybór technologii wykonania

Do naprawy tarasu powinniśmy wybrać taką technologię, aby powszechnie występujące naprężenia nie mogły oddziaływać na posadzkę. Trzeba więc porzucić systemy, w których warstwy tarasowe są sztywno połączone, takie jak płytki ceramiczne układane na zaprawach cementowych lub mineralnych zaprawach klejowych.

Najkorzystniejszą metodą remontu tarasu jest wykonanie posadzki podniesionej wentylowanej. W tej technologii stosujemy płyty ceramiczne, betonowe lub kamienne na podkładkach tarasowych. Podkładki tarasowe są wykonane z tworzywa sztucznego i stanowią podparcie w narożach płytek. W przestrzeni pomiędzy płytami a podłożem stosujemy membranę PVC lub membranę EPDM, która stanowi materiał hydroizolacyjny.

taras wentylowany warstwy
Fot. Taras wentylowany warstwy

W tej technologii niszczące oddziaływanie naprężeń termicznych i konstrukcyjnych jest pomijalne i nie ma wpływu na trwałość tarasu. Należy natomiast zwrócić uwagę na właściwe wykończenie strefy okapowej poprzez zamontowanie systemowego profilu okapowego, który będzie zapewniał pełne odwodnienie z warstwy izolacji oraz pozwoli na stabilizację i oparcie płytek krawędziowych tarasu. Dobrym przykładem takiego profilu okapowego jest dostępny pod linkiem tutaj – profil-tarasowo-balkonowy W35

Profil okapowy W35
Fot. Profil okapowy W35

Dodatkowo podkładki tarasowe powinny posiadać możliwie dużą płaszczyznę podparcia oraz zapewniać pewne oparcie płytek posadzkowych z możliwością korekty wysokości podparcia.

Remont tarasu cennik, kosztorys. 

Wykonanie posadzki wentylowanej jest proste i szybkie, montaż nie wymaga profesjonalnych umiejętności. Koszty naprawy tarasu w tej technologi są niskie, biorąc pod uwagę trwałość i odporność posadzki na warunki zewnętrzne. Za metr kwadratowy płytek   ceramicznych o optymalnych parametrach zapłacimy 50-90 zł. Należy wybrać płytki mrozoodporne, antypoślizgowe o nasiąkliwości poniżej 3%. Natomiast cena podkładek firmy Renoplast to 3 zł za sztukę. W zasadzie są to główne koszty systemu. Cena za wykonawstwo jest zmienna i uzależniona od metrażu i lokalizacji. 

Naprawa tarasu — etapy montażowe od A do Z

Demontaż starej posadzki i przygotowanie podłoża 

Prace remontowe tarasu rozpoczynamy od oczyszczenia podłoża ze starej posadzki i wykonania równej wylewki cementowej.

Przygotowanie podłoża pod remont tarasu
Fot. Przygotowanie podłoża przed remontem tarasu

Wykonanie spadku

Należy wykonać spadek 1-2% w kierunku okapu. Umożliwia to sprawny odpływ wody opadowej poza powierzchnię tarasu.

Zastosowanie profili okapowych 

Kolejną czynnością podczas remontu tarasu jest montaż profili okapowych. W skład systemu wchodzą odcinki proste, narożniki (90°C i 135°C) oraz łączniki. Mocujemy profile za pomocą kołków, pamiętając o pozostawieniu dwumilimetrowej przerwy dylatacyjnej pomiędzy profilami oraz pomiędzy profilem a narożnikiem. Montaż rozpoczynamy od narożników, wyznaczających linię dla profili prostych.

Montaż narożnika
Fot. Montaż Narożnika

Następnie przechodzimy do montażu profilu prostego.

Montaż profilu prostego
Fot. Montaż profili prostych

Na zakończenie umieszczamy w profilu okapowym kołnierz PVC, umożliwiający szczelne połączenie profili okapowych z membraną PVC.

Wsunięcie kołnierza PVC
Fot. Wsunięcie Kołnierza PVC

Wykonanie uszczelnienia

Następny etap naprawy tarasu, polega na rozłożeniu na powierzchni tarasu geowłókniny w celu zabezpieczenia membrany PVC przed przebiciami.

Warstwa Geowłókniny
Fot. Warstwa geowłókniny

Następnie na warstwie geowłókniny układamy izolacje z membrany PVC.

Fot. Układanie warstw membrany PVC

I wszystkie połączenia membrany wykonujemy poprzez zgrzewanie. Membranę PVC zgrzewamy także z profilem przy pomocy wcześniej montowanego kołnierza PVC.

Zgrzewanie połączeń membrany PVC
Fot. Zgrzewanie membrany z kołnierzem PVC na połączeniu z profilem okapowym

Układanie posadzki

Jednym z finalnych etapów remontu starego tarasu jest układanie płytek. Płytki powinniśmy podeprzeć podkładkami w narożach i na krawędziach w połowie boku. Takie podparcie umotywowane jest występowaniem na posadzce wysokich sił skupionych, pochodzących np. od obciążonej nogi krzesła. W przypadku, kiedy występuje konieczność wyrównania nierówności podłoża, można zastosować krążki dystansowe o różnych grubościach lub tuleje dystansowe.

Prawidłowe podparcie płyt tarasowych
Fot. Prawidłowe podparcie płyt tarasowych

Film Instruktażowy

Cały poradnik w wersji video jak wykonać remont tarasu znajdziemy poniżej.

Film: Remont tarasu z profilem okapowym W35 Renoplast

Podsumowanie

Jak widać naprawienie tarasu w technologii posadzki wentylowanej jest korzystnym wyborem, nie tylko ze względu na łatwość w montażu i zastosowanie nowoczesnej technologii, ale także na trwałość, odporność na działanie warunków zewnętrznych i niskie koszty wykonania. Polecamy zapoznanie się z produktami firmy Renoplast przeznaczonych do tarasu wentylowanego oraz naszymi filmami instruktażowymi.

Zostaw Komentarz