Wykończenie tarasu — w technologii posadzki wentylowanej

Wykończenie tarasu jest trudnym przedsięwzięciem, jeśli nie mamy wiedzy o obecnych technologiach stosowanych na tarasach. Jedną z nich jest system posadzki podniesionej wentylowanej, który łączy w sobie prosty montaż, odporność na niszczący wpływ czynników zewnętrznych, skuteczne odprowadzanie wody z tarasu, możliwość szybkiego demontażu oraz niskie koszty wykończenia. W tym artykule omówimy od A do Z jak prawidłowo podejść do tematu wykończenia tarasów betonowych, w technologii posadzki wentylowanej.

Wykończenie tarasu
Fot. Taras Wykończenie w technologii posadzki podniesionej-wentylowanej.

Obróbka tarasu — Częste problemy

Prawidłowo Wykończone krawędzie tarasu stanowią podstawę jego bezproblemowego użytkowania przez wiele lat. Jeśli przyjrzymy się awariom tarasów to zauważymy, że ich destrukcja zaczyna się właśnie od brzegów. Jest to miejsce, gdzie poziom wilgoci w warstwach posadzkowych jest najwyższy, co w połączeniu ze  zmiennymi temperaturami powoduje, że dotychczas przyjmowane rozwiązania się nie sprawdzają, czego przykładem jest poniższe zdjęcie. Prezentujące zastosowanie materiałów niededykowanych do Wykończenia tarasów, czyli obróbek blacharskich tarasu i płytek z czoła.

Nie prawidłowa obróbka tarasu
Fot. Nieprawidłowo Wykonana obróbka tarasu

Czym Wykończyć taras? – Rozwiązanie i lista materiałów

Sposób na taras Wykonany metodą posadzki podniesionej wentylowanej zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność. Można zauważyć wzrost popularności tej technologii, który sprawia, że Wykończenie tarasu z desek kompozytowych jest coraz rzadziej stosowane. 

Technologia tarasu podniesionego — wentylowanego polega na układaniu posadzki z płyt betonowych, kamiennych lub ceramicznych na specjalnie Wykonanych (zwykle z tworzywa  sztucznego) podkładkach tarasowych. Przykład poniżej. Podkładki są dostępne do zakupu tutaj — Podkładki Tarasowe SMART

Podkładki pod płyty tarasowe SMART
Fot. Podkładki pod płyty tarasowe SMART

Podkład dla tak Wykonanej posadzki stanowi wylewka cementowa, na której ułożona jest warstwa hydroizolacji. Najlepiej do tego celu nadaje się membrana PVC lub membrana EPDM. Na poniższej wizualizacji przykład z zastosowaniem membrany EPDM do obróbki tarasu.

Warstwy tarasu wentylowanego
Fot. Warstwy tarasu wentylowanego

Podkładki pod płyty tarasowe są tak wykonane, że pomiędzy  płytami są pozostawione szczeliny o grubości 2 – 5 mm, przez które woda opadowa spływa do warstwy hydroizolacji, okapu i dalej poza konstrukcję tarasu.

Szczelina odprowadzające wodę z tarasu
Fot. Szczelina pomiędzy płytami tarasowymi

Czym obłożyć boki tarasu? 

Kluczowym krokiem jest właściwe Wykończenie krawędzi tarasu profilami do zabudowy balkonu, ponieważ tylko wtedy będzie możliwe odprowadzenie wody poza posadzkę, z jednoczesnym stabilnym podparciem płyt w strefie okapu. Duża ilość wody okapowej, zebranej z całej powierzchni posadzki powoduje zawilgocenie ściany i stropu, jeśli nie jest ona właściwie odprowadzana. Dlatego zaleca się inwestycje w produkty systemowe dbające o prawidłowe odprowadzenie wody spod całej powierzchni posadzki. Przykładem systemowego produktu do Wykończenia tarasów są profile okapowe W30 i W30R oferowane przez Renoplast. Profile te wyróżniają się na tle innych, dodatkowymi otworami odwadniającymi, zapewniającymi odprowadzenie wody, nawet w przypadku niedrożności podstawowych otworów. Niniejsza sytuacja została zaprezentowana na poniższym zdjęciu.

Otwory przelewowe
Fot. Dodatkowe odprowadzenie wody, w przypadku zapchania się podstawowych otworów.

Ponieważ oferowane przez Renoplast rozwiązania są kompletne, oprócz profili prostych dostępne są narożniki, łączniki oraz odbojniki przyścienne. Użycie kompletnego systemu zapewnia łatwość i szybkość montażu oraz szczelność połączeń między profilami.

Kompletny system do wykończenia obrzeża tarasu
Fot. Kompletny system do Wykończenia obrzeża tarasu

Najważniejsze jest jednak to, że opatentowana konstrukcja profili W30 i W30R nie dość, że jest sztywnym oparciem dla płyt tarasowych, to daje nam pewną szczelność na połączeniu z materiałem izolacyjnym. Profile Wykonane z wysokogatunkowego aluminium pokrytego warstwami zapewniającymi ochronę antykorozyjną oraz pełną odporność na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych, dzięki czemu są kompletnym materiałem rekomendowany do wykończenia tarasów betonowych.

Fot. Okap tarasowy W30R

Różnica między nimi polega na tym, że profil W30R posiada dodatkowo możliwość systemowego montażu haka rynnowego. Profil jest dostępny pod linkiem — Okapnik Tarasowy W30R

Fot. Okap tarasowy W30

Innowacyjność modelu W30 i W30R polega na sprowadzeniu warstwy hydroizolacji poniżej jej poziomu (do tzw. koryta odwadniającego profilu). Dzięki temu problem podciekania wody pod izolację i dalej w przegrody całkowicie znika. Jest to właściwe, skuteczne i nieskomplikowane rozwiązanie do wykończenia tarasów i ich krawędzi. Profil jest dostępny pod linkiem — Profil Okapowy Do Tarasów W30

Etapy prac Wykończeniowych tarasu betonowego w technologii posadzki wentylowanej

Wylewka i uskok tarasu

Prace związane z obróbką tarasu rozpoczynamy od skucia starej posadzki i Wykonania wylewki cementowej ze spadkiem 1-2%  w kierunku okapu. Istotne jest, aby wzdłuż krawędzi tarasu w trakcie Wykonywania podkładu uformować uskok o głębokości 3 mm i szerokości 80 mm, w którym będzie montowany profil okapowy.

Wykonanie uskoku
Fot. Uskok o głębokości 3 mm i szerokości 80 mm

Montaż profili okapowych i narożników

Następnie w trakcie prac związanych z obróbką tarasu przechodzimy do montażu narożników systemu W30. Ustawiamy pierwszy narożnik, zaznaczamy otwory pod kołki montażowe, wiercimy otwory w podkładzie cementowym, narożnik osadzamy na poliuretanie i mocujemy mechanicznie do podłoża za pomocą kołka rozporowego.

Montaż narożników
Fot. Montaż narożników systemu W30

Montaż profili prostych przeznaczonych do prac Wykończeniowych tarasu, Wykonujemy analogicznie do montażu narożników. Należy zwrócić uwagę, aby na połączeniach profili pozostawić szczelinę dylatacyjną o minimalnej szerokości 2 mm. Profile, które dochodzą do ściany wymierzamy tak, aby pozostało miejsce do montażu odbojnika.

Szczelina dylatacyjna na połączeniach profili okapowych
Fot. Szczelina dylatacyjna na połączeniach profili okapowych

Wykonanie hydroizolacji posadzki

Kolejny krok podczas prawidłowego Wykończenia tarasu w systemie posadzki wentylowanej, to Wykonanie hydroizolacji. Rozkładamy geowłókninę na wylewce, a na nią układamy membranę PVC lub EPDM, której brzegi zgrzewamy gorącym powietrzem. Miejsce styku profilu z membraną łączymy za pośrednictwem kleju.

Wykonywanie hydroizolacji tarasu
Fot. Poprawne Wykonanie hydroizolacji — łączenie membrany PVC z profilem okapowym

Układanie płyt tarasowych

Następnym etapem prac związanych z Wykończeniem tarasu, jest przystąpienie do układania płytek, przy użyciu podkładek tarasowych SMART. Podpieramy je w narożach i w połowie długości krawędzi. Jak na poniższym zdjęciu.

Układanie płyt tarasowych
Fot. Układanie płyt tarasowych

Dzięki unikatowej budowie podkładki SMART można je podzielić na dwie lub cztery podkładki, powodując ich bardzo efektywne wykorzystanie.

Dzielenie podkładek tarasowych
Fot. Dzielenie podkładki SMART

Płytki powinny być mrozoodporne, o nasiąkliwości poniżej 3%. Jeżeli chcemy taras wykończyć w pełni profesjonalnie, warto pomyśleć o wyborze płytek antypoślizgowych. Dodatkowo przed ułożeniem płyt na podkładkach tarasowych, zalecaną praktyką jest umieszczenie na podkładkach niewielkiej ilości poliuretanu, co ma wpływ na zwiększenie stabilności posadzki.

Nakładanie poliuretanu na podkładki tarasowe
Fot. Nakładanie poliuretanu na podkładki tarasowe

Film Instruktażowy

Aby dowiedzieć się więcej o technologii wentylowanej i o tym jak Wykonać prawidłowo Wykończenie tarasu betonowego w tej technologii, polecamy obejrzenie poniższego filmu instruktażowego, pokazującego montaż krok po kroku.

Film: Wykończenie tarasu wentylowanego

Podsumowanie

Zastosowanie dobrej jakości produktów do Wykończenia tarasu, połączone z właściwym Wykonaniem daje gwarancję trwałego i odpornego na działanie czynników zewnętrznych tarasu przez wiele lat.

Zostaw Komentarz